Gezondheidscontrole

De gezondheidscontrole is gericht op het in kaart brengen van uw gezondheid. Afhankelijk van de uitkomsten zullen wij een gerichte aanpak hanteren met als doel uw gezondheid te verbeteren. gezondheidscontrole in Dieren

Het gaat hierbij om het meten van uw bloeddruk, diabetescontrole, cholesterol, gewicht, vetpercentage en BMI (Body Mass Index). Neem contact met ons op voor een gratis gezondheidscontrole!

Fysiotherapie Het Nieuwland Dieren